AKTUELLT

Rangsta

Båtklubb

- AKTUELL INFORMATION -

 

 

2016-06-16

Lördagssegling igen!

Vi skall göra en segling till. Lördagen den 19 juni blir den sista den här terminen.

Skepparmöte kl 10,45 i klubbstugan.

 

Skicka ett mail till rbkseglingar@rangsta.se om Ni vill vara med.

Om gast saknas så tar vi fram en sådan, det finns RBK medlemmar som vill vara med, som kanske inte har en segelbåt just nu.

Handicap; Båtens SRS tal (om inte SRS tal finns för båten så löser vi det med ett provisoriskt mätetal) eller mätbrev från SSF.

 

Med vänlig hälsningar,

Peter Wahlström, Alf Persson och Bengt Nilsson

 

2016-06-01

Båten som stals från plats A24 har återfunnits av Södertäljepolisen!

Polisen vände sig till Rangsta båtklubb med ägarfrågor tack vare att båten var märkt med ett väl synligt RBK följt av ett medlemsnummer.

Ägaren är underrättad / Hälsningar Alf Persson

 

Att märka våra båtar kanske inte var så dumt :-)

 

2016-05-28

Sjösättningsrampen kommer snart att bytas ut mot en ny och kraftigare!

Det kommer antagligen att gå att sjösätta även under arbetets gång, även om det kan bli en viss väntetid.

 

2015-03-28

Årskalender 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 -10-29

Märkning av klubbens båtar

På tidigare medlemsmöte har vi beslutat att märka klubbens båtar med bokstäverna RBK följt av medlemsnumret t ex "RBK-498".

På så sätt kan vi enkelt identifiera t ex en skadad båt både i vattnet och på land.

I klubbhuset ligger kuvert med era bokstäver och siffror.

Montera dessa på er båt så fort som möjligt!

Montering: På styrbords sida 15-100 cm in i anslutning till vattenlinjen. Se bild...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Säkerhetsbesiktning av din båt

Detta bör du göra regelbundet!

En bra start är att själv gå igenom dokumentet "Egenkontroll av fritidsbåt".

Klicka här för att läsa/ladda ned =>

 

Vill du ha proffshjälp så kontaktar du någon av klubbens besiktningsmän =>

----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress?

Klicka här och meddela oss så vi kan ändra i klubbregistret.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bokning av klubbstugan

Klicka här =>