AKTUELLT

Rangsta

Båtklubb

- AKTUELL INFORMATION -

 

 

 

2016-04-29

Pga försenad materialleverans till sjösättningsrampen (se nedan) är arbetet förskjutet några dagar.

Det kommer antagligen att gå att sjösätta även under arbetets gång, även om det kan bli en viss väntetid.

 

2016-04-23

OBS: Sjösättningsrampen avstängd den 28-29 april.

Rampen kommer att bytas ut mot en ny och kraftigare!

 

 

2015-03-28

Årskalender 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-03-16

Lördagsseglingar

I vår drar vi igång med några klubbkappseglingar på lördagar.

Första seglingen sker lördagen den 21 maj, skepparmöte klockan 11.00 och seglingsstart klockan 12.00

Mer info hittar du under den nya meyn "LÖRDAGSSEGLINGAR" i vänsterkanten.

 

2016-03-09

Viktig miljöinfo inför våren:

RBK vill ju att alla medlemmar går över till giftfria alternativa båtbottenbehandlingar men vi har inte något totalförbud mot användande av giftig färg i vår, 2016.

 

Följande giftiga färger är de enda som godkänts för 2106 av Kemikalieinspektionen och RBK =>

 

Godkända rengöringsmetoder för båtbotten =>

 

6 sätt att slippa bottenmåla =>

 

 

2014 -10-29

Märkning av klubbens båtar

På tidigare medlemsmöte har vi beslutat att märka klubbens båtar med bokstäverna RBK följt av medlemsnumret t ex "RBK-498".

På så sätt kan vi enkelt identifiera t ex en skadad båt både i vattnet och på land.

I klubbhuset ligger kuvert med era bokstäver och siffror.

Montera dessa på er båt så fort som möjligt!

Montering: På styrbords sida 15-100 cm in i anslutning till vattenlinjen. Se bild...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Säkerhetsbesiktning av din båt

Detta bör du göra regelbundet!

En bra start är att själv gå igenom dokumentet "Egenkontroll av fritidsbåt".

Klicka här för att läsa/ladda ned =>

 

Vill du ha proffshjälp så kontaktar du någon av klubbens besiktningsmän =>

----------------------------------------------------------------------------------------------

Har du flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress?

Klicka här och meddela oss så vi kan ändra i klubbregistret.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bokning av klubbstugan

Klicka här =>