START

- NYHETER -


Gällande  Afallshanteringsplan !


Dags att boka upptagning den 22/9. 


Välkomna till Arbetsdag och Höstmöte den 17/9

Länk till mötets agendaförslag


Verifiering av giftfri båtbotten


Styrelsen har utfört en förtöjningsbesiktning den 23/8

Protokoll e-mailas till bryggplatsmedlemmarna.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Har du som medlem flyttat, bytt tel. nr eller e-post adress

ska du meddela hamnfogden om detta!